محصولات (6 محصول)

رنگ زمینه

مساحت

3 - 7

شکل

عرض

150 - 210

طول

280 - 310

نقشه

محل بافت

جنس پرز

جنس چله

رنگ حاشیه

کد QR

مقایسه 0